Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2023
Ngày đăng: 28/02/2023 08:38:00
THÔNG TIN TUYỂN SINH CĐ, TC CHÍNH QUY

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2023 

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2022 

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2021 

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2020 

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy và VHVL năm học 2018-2019 


 THÔNG TIN MỚI NHẤT

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2023

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2022

Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt tháng 4 năm 2022

Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 2 năm 2021

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2021

 LIÊN HỆ TƯ VẤN TS
TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
Website: http://hgcc.edu.vn; Email: hgcc@hgcc.edu.vn
TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803