Trang thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (HGCC) 

THÔNG TIN TUYỂN SINH


Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy và VHVL năm học 2018-2019 

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm học 2017-2018 


Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Hộ sinh năm 2019 

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ VLVH năm 2019 

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ VLVH đợt 2 năm 2018 

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ VLVH năm 2018 

Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học đợt tháng 11 năm 2017 


Tuyển sinh Cao học các ngành Quản lý Giáo dục đợt 2 năm 2019 

Tuyển sinh Cao học các ngành: Quản lý Kinh tế, Chính sách công, Quản lý công, Luật dân sự và tố tụng dân sự năm 2019 

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Luật dân sự và tố tụng dân sự 

Tuyển sinh Thạc sĩ Lịch sử, Địa lý 

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Giáo dục đợt 2 năm 2018 


 THÔNG TIN MỚI NHẤT

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Hộ sinh năm 2019

Tuyển sinh Cao học các ngành Quản lý Giáo dục đợt 2 năm 2019

Tuyển sinh Cao học các ngành: Quản lý Kinh tế, Chính sách công, Quản lý công, Luật dân sự và tố tụng dân sự năm 2019

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ VLVH năm 2019

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy và VHVL năm học 2018-2019

 LIÊN HỆ TƯ VẤN TS
CƠ SỞ 1 (Trụ sở chính)
-Địa chỉ: đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
-Điện thoại: 0293.3870.680
CƠ SỞ 2
-Địa chỉ: Quốc lộ 61, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
-Điện thoại: 0293.3936.178
CƠ SỞ 3
-Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
-Điện thoại: 0293.3963.839
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
Website: http://hgcc.edu.vn; Email: hgcc@hgcc.edu.vn
CƠ SỞ 1 (Trụ sở chính)
Địa chỉ: đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.680
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Quốc lộ 61, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3936.178
CƠ SỞ 3
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.839